‘KHRAI NOR' ( ใครหนอ) Transposition

By Suwapat Prommas ( สุวภัทร พรหมมาศ)

Concepts Transpose, ternary form, vocal register, melody/speech tone coordination

รูปแบบการสอน การทดเสียง( transposition), การเอื้อน ( speech-tone coordination), สังคีตลักษณ์ ( form )

•  ประวัติความเป็นมา เป็นเพลงไทยสากลที่ได้รับความนิยม ในพ.ศ. 2498 คำร้องและทำนองแต่งโดย สุรพล โทณะวนิก แต่งเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงประสบการณ์ของผู้แต่งที่เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อน เพราะได้อยู่กับแม่เพียง 3 ปี แม่ก็เสียชีวิต และผู้แต่งก็ไปอาศัยวัดอยู่ และไม่ได้เรียนหนังสือ มาทำงานเป็นคนจัดฉาก เห็นนางเอกละครท่านหนึ่ง ทั้งแสดงและร้องเพลงและเธอมีน้ำใจแบ่งอาหารให้ผู้แต่งเพลงนี้ทุกวัน จนเธอเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง ทำให้ผู้แต่งสำนึกในบุญคุณและตั้งใจว่าจะเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงให้ได้ในที่สุด เพลงนี้บรรยายถึงความรักและพระคุณของพ่อแม่ที่ไม่มีวันหมด รวมถึงการใช้ภาษาในเพลงที่สามารถซ้ำคำว่า ใครหนอ ถึง 10 ครั้ง คำร้องมีความหมายดีมาก ทำนองน่าฟัง และเป็นเพลงอมตะ

•  ความรู้สึกเมื่อฟังเพลงนี้ ได้เรียนรู้ภาษาไทยในกลอน การผันวรรณยุกต์ ทุกประโยคมีความหมายชัดเจน เหมือนเป็นคำสั่งสอนให้เด็กตระหนักถึงพระคุณของพ่อแม่ การเอื้อนเสียง การซ้ำทำนอง

•  จุดประสงค์ ให้นักเรียน (transposition) คือการทดเสียง การปรับกุญแจเสียงของเพลงจากกุญแจเสียงหนึ่งไปเป็นอีกกุญแจเสียงหนึ่ง ในเพลงนี้เป็น key F major ทดเสียงไปเป็น key C major และให้นักเรียนฟังท่อนที่เป็นเอื้อน ( melody speech - tone coordination) และให้ฟังท่อนเอื้อนโดยให้นักเรียนทำเครื่องหมายตรงที่ได้ยินเสียงเอื้อน . และได้เข้าใจฟอร์มของเพลงที่เป็น ternary form (aaba) โดยจะแบ่งท่อนเพลงเป็น 8 วรรค จะได้ 8 กลุ่ม

•  ประเมินผล ให้การบ้านคนละ 1 เพลง เพลงอะไรก็ได้ อาจจะท่อนใดท่อนหนึ่งหรือทั้งเพลงแล้ว transpose มาส่ง ถ้าเพลงของใครมีลูกเอื้อน( melody speech - tone coordination) ให้ทำเครื่องหมายมาในเพลงด้วย